Najkraći period za iznajmljivanje vozila u rent a car agenciji?

Najkraći period na koji možete rentirari auto u našoj rent a car agenciji je jedan dan.

Da li sa iznajmljenim vozilom mogu preći granicu?

Svako vozilo koje  poseduje zeleni karton i koje  poseduje dozvolu prelaska državne granice.

Troškovi koji idu na teret vozača za iznajmljeno rent a car vozilo:

  • Parking,
  • Putarine,
  • Gume,
  • Saobraćajne kazne su odgovornost vozača.

Osiguranje rent a car vozila?

Svi naši automobili imaju Kasko osiguranje. Vozač treba da pozove saobraćajnu policiju i donese policijski zapisnik.

Da li postoji ograničenje u broju pređenih kilometara?

Kod nas nema ograničenja za broj pređenih kilometara.

Šta ako se iznajmljeno rent a car vozilo pokvari pokvari?

Nudimo Vam pomoć na putu 0-24h u zemlji i inostranstvu.